Pracuj z nami

Jeżeli chcesz z nami pracować, prześlij nam swój życiorys: kiedy zwolnią się stanowiska odpowiadające Twojemu profilowi, zawiadomimy Cię.

 

 

 

 


Ochrona prywatności

Zgodnie z artykułem 10 ustawy z 31.12.1996 nr 675, zgodnie z art. 13 Nowej ustawy o ochronie prywatności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2003 nr 196/2003) udostępniamy Państwu następujące informacje.

przetwarzanie uzyskanych danych będzie wykonywane w formie ręcznego przetwarzania, środków informatycznych i telekomunikacyjnych i mieć będzie następujące cele:

,

-wysyłanie e-maili do skrzynek pocztowych zapisanych użytkowników;

;

- gromadzenie podstawowej demograficznej informacji, która umożliwi nam poprawianie i unowocześnianie usług reklamowych i handlowych;

Udostępnione przez Państwa dane nie będą rozpowszechniane, przekazywane albo wymieniane z innymi firmami bez Państwa wyraźnej zgody.

Informujemy Państwa, że udostępnienie danych nie jest obowiązkowe do wysyłania e-maili.

Mogą się Państwo zwrócić do przetwarzającego informacje, u którego można zgłosić swoje prawa tak, jak jest to ustalone w artykule 13 ustawy nr 675/96 (dostęp, porawianie, włączanie, odwołanie, sprzeciw, itp.), zgodnie z art. 7 Nowej ustawy o ochronie prywatności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2003 nr 196).

Zgadzam się *       Nie zgadzam się  

* Pola obowiązkowe